Mijn baan in de praktijk - NVDA

Mijn baan in de praktijk

De campagne ‘Mijn baan in de praktijk’ moedigt potentiële werknemers aan om een loopbaan in de huisartsenzorg te starten. Om te laten zien hoe zinvol en leuk het is om er te werken als praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, doktersassistenten en triagisten. 

Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van de sociale partners aan de cao-tafel Huisartsenzorg, verenigd in de SSFH. De NVDA maakt hiervan onderdeel uit. Bekijk de inspirerende verhalen uit de Huisartsenzorg.

Mijn baan in de praktijk

Uit onderzoek blijkt dat 77,4% van de huisartsen en gezondheidscentra momenteel moeilijk vervulbare vacatures heeft (AZW-werkgeversonderzoek van het CBS, 2019).

De arbeidsmarktcampagne ‘Mijn baan in de praktijk’ attendeert mbo- en hbo-studenten en ook zij-instromers op hoe waardevol en leuk het is om te werken in de huisartsenzorg. Deze online campagne laat de buitenwereld kennismaken met de verschillende banen in de huisartsenzorg en om aan te moedigen een loopbaan in deze zorgtak te starten. Uit onderzoek blijkt dat 77,4% van de huisartsen en gezondheidscentra momenteel moeilijk vervulbare vacatures heeft (AZW-werkgeversonderzoek van het CBS, 2019).

Unieke en persoonlijke videoportretten van praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, doktersassistenten en triagisten benadrukken de unieke én leuke kanten van het vak. Het platform belicht de persoonlijke interactie met de patiënt, het teamwork, de regelmatige werktijden en de verschillende ontwikkelmogelijkheden.

Personele opgave in de zorg

Naar aanleiding van de petitie van de NVDA ‘Doktersassistenten: zorgen over patiëntveiligheid’ is op 13 februari het personeelstekort in de huisartsenzorg door de Minister voor Medische Zorg B.J. Bruins in de Tweede Kamer besproken.

‘Laat ik vooropstellen dat de doktersassistent van groot belang is voor het bieden van een goede en toegankelijke huisartsenzorg voor iedereen. Dit geldt even zo goed ook voor de andere functies die werkzaam zijn in de teams in de huisartsenzorg. We staan momenteel voor een grote personele opgave die in de hele zorgsector wordt gevoeld. Dit uit zich onder meer in een hoge ervaren werkdruk onder zorgpersoneel en moeilijk vervulbare vacatures’, aldus Bruins in de kamerbrief.

Vol trots werken in de huisartsenzorg

Ruim 75% van de Nederlanders gaat één of meerdere keren per jaar naar de huisarts. De vraag naar huisartsenzorg stijgt, maar het personeelsbestand blijft gelijk of daalt zelfs in sommige regio’s. Het werken in de huisartsenzorg is vaak negatief in het nieuws. De tekorten aan huisartsen, doktersassistenten, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners, de moeite die het kost om aan een stageplek te komen, de agressie op de werkvloer en de werkdruk worden veelvuldig opgepakt door de media.

De campagne belicht de positieve kanten van huisartsenzorg en wil zo bijvoorbeeld studenten en zij-instromers warm maken voor de sector. Daarnaast roepen de partijen zorgprofessionals op om krachtig en vol trots uit te stralen hoe belangrijk het werk is dat zij iedere dag doen.

Meer informatie