Meldingssysteem voor niet-geteste COVID-19-sterfgevallen - NVDA

Meldingssysteem voor niet-geteste COVID-19-sterfgevallen

Alle vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de Nederlandse universiteiten gaan in één groot project in kaart brengen wat de landelijke aantallen COVID-19-patiënten zijn die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvangen.

Dat geldt ook voor het aantal sterfgevallen door COVID-19 die niet positief getest zijn.

Niet-geteste patiënten komen nu niet voor in de statistieken, die zich voornamelijk richten op ziekenhuizen en intensive care. De meldingen kunnen worden gedaan via het platform ZorgDomein, dat 91% van de huisartsen al gebruikt voor beveiligde gegevensuitwisseling. Huisartsen kunnen ook meldingen invoeren over overleden COVID-19-patiënten van de afgelopen weken. Het speciale meldingssysteem in ZorgDomein gaat een dezer dagen live. Het zogenoemde Consortium Huisartsgeneeskunde denkt in de week van 20 april de eerste landelijke resultaten te kunnen delen.

Cijfers aanvullen

Huisartsen leveren buiten het ziekenhuis veel zorg aan patiënten met een sterk vermoeden van een COVID-19-infectie. Een deel van deze COVID-verdachte patiënten is kwetsbaar, maar wordt niet ingestuurd naar het ziekenhuis wanneer de voor- en nadelen van een ziekenhuisopname zijn afgewogen door huisarts en patiënt en/of mantelzorg.

Bron: NHG.

 

Zie ook