Hoge uitstroom personeel: het gaat niet alleen om het salaris - NVDA

Hoge uitstroom personeel: het gaat niet alleen om het salaris

De uitstroom in het sociaal domein is hoog: in vijf jaar tijd vertrekt bijna de helft van de medewerkers. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Behoud van medewerkers in het sociaal domein’ dat onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix deed in opdracht van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) waar de NVDA via SSFH aan deelneemt. In het onderzoek is ook de huisartsenzorg onderzocht. Medewerkers geven in het onderzoek wel aan dat ze zoeken naar ander werk voor een beter salaris, maar dit blijkt niet de reden om daadwerkelijk te vertrekken bij de werkgever. De belangrijkste vertrekredenen zijn een gebrek aan persoonlijke ondersteuning door de direct leidinggevenden, de inhoud en uitdaging van het werk, beperkte ontwikkelmogelijkheden, werkomstandigheden en de verdeling van de werkdruk.

Cruciale rol voor leidinggevenden
Meer dan de helft van de vrijwillig vertrokken medewerkers geeft aan dat de werkgever iets had kunnen doen om vertrek te voorkomen, zoals betere communicatie van de leidinggevende. Voor de meeste branches heeft de meerderheid van de werkgevers geen actie ondernomen om uitstroom tegen te gaan. In dit onderzoek zijn veel goede voorbeelden zichtbaar gemaakt waarmee medewerkers langer behouden kunnen worden voor het sociaal domein.

Bij organisaties in het sociaal domein ligt de financiering van het werk de afgelopen jaren onder druk. Het werk is anders georganiseerd, met bijvoorbeeld zelfsturende teams. Medewerkers missen daardoor de ondersteuning van de leidinggevende en organisatie. Voor goed werkgeverschap is ook goed opdrachtgeverschap nodig.

Medewerkers sociaal domein tevreden over werkinhoud
Veel medewerkers zijn in het sociaal domein gaan werken voor de inhoud van het werk en geven aan inhoudelijk leuk werk te doen. Dit geldt zeker voor jeugdzorg en sociaal werk. Ook op andere vlakken blijkt tevredenheid over het werken in het sociaal domein. De meeste medewerkers hebben meer dan voldoende competenties om hun werk uit te voeren en ruim twee derde is actief op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.