Gezamenlijke visie Kerntaken Huisartsenvoorziening 2032 - NVDA

Gezamenlijke visie Kerntaken Huisartsenvoorziening 2032

De gezamenlijke beroepsverenigingen hebben hun visie uitgewerkt met betrekking tot de kerntaken huisartsenvoorziening 2032. Zo kunnen we ‘gezamenlijk’ werken en bouwen aan de toekomst van de huisartsenzorg

Ter voorbereiding op de Woudschoten-conferentie 2019, hebben de beroepsverenigingen NVDA, V&VN (pvkpoh), NVvPM, LVPOHGGZ en NVvPO in januari 2019 samen hun advies met betrekking tot de kernwaarden voor de huisartsenzorg 2032 aangeboden aan de LHV, NHG en InEen.

In de periode daarna heeft men contact gezocht en gehouden met de projectleider van de werkgroep, welke is samengesteld door de gezamenlijke huisartsenverenigingen, om ook mee te kunnen praten over de kerntaken 2032.

Samen

Omdat de huisartsenpartijen ervoor kozen om in eerste instantie deze exercitie met alleen de huisartsen te doen, zijn de gezamenlijke beroepsverenigingen wederom bij elkaar gekomen. Ook de verpleegkundig specialisten hebben zich hierbij aangesloten, waardoor op 6 maart 2020 de meeste beroepsgroepen werkzaam in de huisartsenvoorziening aanwezig waren tijdens een strategische sessie. Gedurende deze dag hebben Doktersassistenten, Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen, POH-ggz, Poh-ouderen, Verpleegkundige Specialisten, VS-ggz en Praktijkmanagers onder leiding van Ger Plat van de CT. Groep met elkaar hun visie met betrekking tot de kerntaken huisartsenvoorziening 2032 uitgewerkt.

Partijen delen deze visie met de besturen van de LHV, NHG en Ineen en vertrouwen erop dat deze ontvangende partijen het document met enthousiasme doornemen en de inhoud meenemen naar hun achterban. Zodat we met alle zorgprofessionals ‘gezamenlijk’ kunnen werken en bouwen aan de Huisartsenvoorziening 2032.

Op dit moment zetten we samen de visie op papier. Zodra het concept klaar is, leggen we deze aan de leden van de verschillende verenigingen voor. De verenigingen hebben afgesproken dat iedere vereniging dat op eigen gelegenheid en eigen wijze doet. En ook dat we onze visie gezamenlijk aanbieden.

Zie ook