Cao Huisartsenzorg definitief - NVDA

Cao Huisartsenzorg definitief

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de cao huisartsenzorg 2019-2020 op 16 april 2020 algemeen verbindend verklaard.

Deze nieuwe cao loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020.

Nu het besluit tot algemeen verbindendverklaring er ligt, moet ook een werkgever die niet is aangesloten bij een van de cao-partijen (LHV en Ineen) de afgesproken loonsverhoging betalen. Let op: dit is NIET met terugwerkende kracht.

Wij meldden al eerder dat het overgrote deel van de werkgevers is aangesloten bij LHV of Ineen en al direct gebonden was aan de gemaakte afspraken in het principeakkoord dat in april 2019 gesloten is.

 

Lees meer