Verlagen werkdruk doktersassistenten bepalend voor oplossen arbeidsmarktprobleem - NVDA

Verlagen werkdruk doktersassistenten bepalend voor oplossen arbeidsmarktprobleem

Volgens het ministerie van VWS worden de personeelstekorten in de gezondheidszorg in snel tempo kleiner. Veel zijinstromers en herintreders kiezen alsnog voor een baan als zorgverlener, zo tonen de nieuwste cijfers over de arbeidsmarkt aan.

Toch blijven er bij het kabinet ook kopzorgen over het oplopende ziekteverzuim en de stijgende vertrekcijfers van medewerkers. Het verwachte personeelstekort voor de gezondheidszorg in 2022 is nu 80.000 medewerkers. Sterker nog, als de huidige stijging van het aantal zijinstromers en herintreders, de groei van het aantal nieuwe zorgverleners in opleiding en het aantal extra stageplaatsen doorzet dan loopt het tekort mogelijk zelfs terug naar 55.000 medewerkers.

Te vroeg om te juichen

De NVDA is verheugd dat de arbeidsmarkttekorten in de zorg teruglopen, maar het is te vroeg om te juichen. In het beste scenario loopt het tekort zoals berekend terug naar 55.000 medewerkers. ‘Ook dan spreken we nog steeds van een tekort’, aldus voorzitter Kees Gillis. ‘Er ligt voor de komende periode dan ook nog een geweldig grote opgave voor alle partijen in de zorg, want de arbeidsmarkt blijft krap en de vraag naar zorg  blijft enorm toenemen. De NVDA zet net als de regering in op een blijvend integraal aanvalsplan samen met SSFH om de arbeidsmarkt aan te zwengelen en dan vooral met een focus op een regionale aanpak. De klus is niet geklaard’.

In de huidige markt is het moeilijk om aan doktersassistenten te komen. Dat geldt in ieder geval voor de huisartsenzorg en de ziekenhuizen. Daarbinnen zijn er verschillen per regio. In de Randstad is de druk op de arbeidsmarkt erg hoog, daarbuiten minder, maar het vinden van een goede doktersassistent is erg lastig.

Daar zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen. ‘De werkdruk is hoog en de NVDA krijgt van leden steeds meer signalen dat doktersassistenten het beroep willen verlaten omdat de werkdruk zo hoog is. Het gaat dan vooral om doktersassistenten in huisartsenpraktijken en triagisten op huisartsenposten’, aldus Kees Gillis. Door personeelstekorten worden er huisartsenposten gesloten. Een onverteerbare zaak. Personeelstekorten tasten de sfeer op de vloer aan, verhogen de werkdruk en uiteindelijk wordt de kwaliteit van zorgverlening minder. Dat moet worden voorkomen.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder doktersassistenten is laag, omdat ze zeer betrokken zijn, maar als ze uitvallen is het pas na lang blijven volhouden en dan is het ook vaak langdurig. Daar zit ruimte voor verbetering bij de werkgevers door in te zetten op minder werkdruk, meer personeel, behoud van collega’s en duurzame inzetbaarheid.

Norm

De NVDA pleit al jaren voor een betere norm voor ondersteuning in het basistarief voor de huisartsenzorg. Dan kunnen er meer doktersassistenten aangesteld worden en gaat de werkdruk omlaag. Ook het aantal stageplaatsen moet omhoog, zodat er meer doktersassistenten opgeleid worden en beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt

De NVDA werkt aan verdere verbetering van het imago van het beroep doktersassistent en is de aanjager van de wens, ook richting politiek, om de opleiding  voor doktersassistenten te verbeteren. Volgens Kees Gillis moet er ‘meer aandacht voor triage komen, de instroom- en uitstroomeisen moeten omhoog en politiek en werkgevers moeten het lef hebben om in het kader van taakherschikking meer verantwoordelijkheden aan de doktersassistent te geven. De complexere zorgpraktijk vraagt dat het een beroep wordt en daarmee ook interessanter voor mensen die in de zorg willen werken’.

Meer informatie