Tekorten aan doktersassistenten en poh's in alle regio's lopen op - NVDA

Tekorten aan doktersassistenten en poh’s in alle regio’s lopen op

De meeste regio’s kampen de komende vijf jaar met een sterk stijgend tekort aan doktersassistenten of praktijkondersteuners, of aan allebei. Oorzaken zijn dat personeel met pensioen gaat, het  aantal 75-plussers onder de patiënten stijgt, en daarmee ook de vraag naar en om zorg en het gaat vaker om chronisch zieken.

Dat blijkt uit de factsheets ‘Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukken huisartsenzorg’ van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Deze zijn te vinden op www.ssfh.nl. De SSFH, een fonds waar de NVDA deel van uitmaakt, biedt de huisartsenzorg en andere betrokkenen de arbeidsmarktanalyses aan om samen in de regio te werken aan een toekomstbestendige huisartsenzorg.

Petra Portengen, voorzitter SSFH: ‘Doktersassistenten en praktijkondersteuners hebben verantwoordelijk en zelfstandig werk. Ze staan in direct contact met patiënten, die hele verschillende en vaker ingewikkelde zorgvragen hebben. Mensen liggen korter in het ziekenhuis en dat vangen de huisartsenpraktijken op. Ook als een huisartsenpraktijk ‘maar’ één vacature heeft, komt het werk al in de knel. Zeker bij kleine praktijken. Zulke situaties willen wij helpen voorkomen.

Naar de site van de SSFH (hier vind je per regio de factsheets)
Naar het persbericht