Principeakkoord overgangsregeling CAO Gezondheidscentra naar CAO Huisartsenzorg - NVDA

Principeakkoord overgangsregeling CAO Gezondheidscentra naar CAO Huisartsenzorg

Er is een principeakkoord bereikt voor de groep werknemers die overgaan van de Cao Gezondheidscentra naar de Cao Huisartsenzorg. Het principeakkoord ligt nu ter goedkeuring aan de achterbannen van NVDA en FNV Zorg & Welzijn en Ineen. De NVDA  organiseert hiervoor op korte termijn een raadpleging onder de leden die werken bij een Gezondheidscentrum.

Het is de bedoeling dat  na goedkeuring door alle achterbannen vanaf 1 juni 2019 voor deze groep werknemers de Cao Huisartsenzorg van toepassing is. Deze ingangsdatum vereist dat de voorbereidingen voor deze overgang op zeer korte termijn in gang gezet worden door de werkgevers. De NVDA zal leden daarbij ondersteunen, onder meer door de mogelijkheid te bieden het concrete aanbod van de werkgever te laten toetsen.

Op 17 april is ook een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg die loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020. Dat principeakkoord leggen we ter goedkeuring voor aan de leden. Dit akkoord is voor werknemers van de gezondheidscentra die overgaan ook van belang.

In een communicatiebericht informeren de betrokken cao-partijen NVDA en FNV Zorg & Welzijn en Ineen de werkgevers en werknemers van de gezondheidscentra over het principeakkoord, maar ook over wat de beëindiging van de Cao Gezondheidscentra/AHG betekent voor werknemers die niet overgaan naar de Cao Huisartsenzorg en hoe hun arbeidsvoorwaardelijke positie nu en in de toekomst wordt geborgd. Dit communiqué is in gezamenlijkheid tot stand gekomen en was voor NVDA en FNV een voorwaarde om in te stemmen met het principeakkoord. Ook om duidelijk te maken dat het belangrijk is dat we ook voor de andere groepen werknemers naar een passende oplossing (blijven) zoeken.