Ontwikkelingen artikel 34 Wet BIG - NVDA

Ontwikkelingen artikel 34 Wet BIG

Op 10 oktober bracht de Raad voor de Volksgezondheid (RVS) advies uit over de toekomstbestendigheid van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Dat advies raakt de strijd van de NVDA voor opleidingstitelbescherming (artikel 34 Wet BIG). Wat houdt het advies aan minister Bruins in en hoe gaat de NVDA op deze nieuwe situatie inspelen?

De Raad verwacht dat de huidige Wet BIG onvoldoende in staat zal zijn de snelle veranderingen in de zorgpraktijk op te vangen. Bekwaamheid moet daarbij meer dan bevoegdheid het uitgangspunt zijn. De zorgvraag van burgers in Nederland wordt steeds uitgebreider en complexer. Dat vraagt om snelle aanpassing van bekwaamheden bij zorgverleners. Volgens de Raad leidt dit In de praktijk tot een wildgroei van nieuwe beroepen in de zorg; inmiddels zijn dat er zeker 2400.

De RVS pleit er daarom voor de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) om te vormen tot de Wet op de Bekwaamheden in de Individuele Gezondheidszorg. Dat wil zeggen: alleen basisberoepen in de wet regelen en zorgverleners een persoonlijk bekwaamhedenportfolio te laten bijhouden. Als een zorgverlener heeft aangetoond een specifieke bekwaamheid te beheersen dan verdient dit erkenning en waardering, ongeacht of hij of zij dit tijdens zijn opleiding heeft geleerd of later in de praktijk heeft verworven. Dit voorstel is zeker ook tot stand gekomen in navolging op het tumult dat ontstond toen in een wetsvoorstel een onderscheid werd gemaakt tussen regieverpleegkundigen en verpleegkundigen. Daarbij werd volgens velen voorbij gegaan aan de bekwaamheden van veel niet-HBO opgeleide verpleegkundigen.

Het uitgebrachte advies biedt volgens de Raad mogelijk soelaas bij de oplopende personeelstekorten in de zorg. Tegelijkertijd is dit volgens de RVS de weg om de intentie van de wet – namelijk patiënten beschermen tegen onzorgvuldig handelen van zorgverleners – te borgen.

De NVDA gaat niet afwachten en de strijd gaat door!

De Raad geeft het advies de wet zoals gezegd om te vormen, maar hecht er veel waarde aan dat de uitwerking van deze nieuwe oplossingsrichting in nauwe afstemming verder plaatsvindt met alle relevante belanghebbende partijen. Dat betekent dat beroepsorganisaties samen met patiëntvertegenwoordigers en de overheid moeten werken aan de definitie van een portfolio van bekwaamheden. Welke bekwaamheden zouden een plaats in het portfolio moeten krijgen? De sector zelf speelt een grote rol bij de uitwerking. Deze nieuwe richting heeft ook gevolgen voor de opleiding van zorgverleners. Voor de korte termijn luidt het advies aan de minister om terughoudend te zijn met het toelaten van nieuwe beroepen tot de Wet BIG.

Wat betekent dit advies nu voor doktersassistenten en de NVDA?

Allereerst dat wij ons samen met de achterban gaan bezinnen op de nu te volgen koers. Voorop staat dat de strijd voor de verdere erkenning van het beroep doktersassistent als poortwachter van de zorg doorgaat. Onze wens om opgenomen te worden in artikel 34 van de Wet BIG zetten we voor nu on hold. In 2018 is onze formele aanvraag hierin opgenomen te worden door het ministerie afgewezen. Met het advies van de RVS in handen gaat de minister voorlopig geen enkel beroep meer opnemen in de Wet BIG. Hij zal zich beroepen op het feit dat hij eerst moet gaan bepalen wat hij met het advies gaat doen. De Raad heeft aangegeven te toetsen of er draagvlak is bij belanghebbende partijen.

Dat gaat de minister ook doen. De minister heeft aangegeven volgend jaar zomer de Tweede Kamer over zijn vervolgstappen te informeren. Daarop anticiperend gaan wij pro actief met het ministerie en met Tweede Kamerleden in gesprek over dit advies. Een definitief standpunt hebben we nog niet ingenomen, omdat de Raad ook aangeeft dat zaken nader uitgewerkt moeten worden. Er zijn bij ons veel vragen. Is de doktersassistent een basisberoep? Welke precieze eisen gaan er gesteld worden aan de opzet van het persoonlijk portfolio van bekwaamheden en hoe moet de opleiding van doktersassistenten er uit komen te zien. Komt er een verplicht kwaliteitsregister? Hoe gaat de toetsing van bekwaamheden en nascholing geregeld en gecontroleerd worden. Wie mag zich wel of niet doktersassistent noemen.

Kort en goed: genoeg te doen en we gaan zeker niet afwachten. We gaan nu snel samen met anderen de definitieve koers bepalen, maar weet een ding zeker: de NVDA blijft zich met volle kracht inzetten voor een goede en erkende positie van doktersassistenten!

Download hier het advies van de RVS