Kernwaarden huisartsenzorg - NVDA

Kernwaarden huisartsenzorg

Huisartsen hebben bekendgemaakt wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, voor nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen nog nadrukkelijker aan dat zij de medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak.

De NVDA, LV POH GGZ, LNM1L, NVvPM, NVvPO en V&VN hebben een eerste stap gezet in de ontwikkeling van een visie op de huisartsenzorg. Vanuit het huisartsenzorgteam-perspectief zijn de kernwaarden voor de huisartsenzorg met elkaar verdiepend uitgewerkt.

Vanuit dit initiatief is de adviesrapportage: ‘Eerste lijn borgen door samen te zorgen’ ontstaan en aangeboden aan de initiatiefnemers van Visie op de huisartsenzorg 2030. De 6 huisartsenverenigingen (LHV, InEen, NHG, het roer moet om, LOVAH, IOH, LHOV en VPH) waren ‘blij verrast’ met dit initiatief en met het rapport met overdenkingen en conclusies. De NVDA, NVvPO, V&VN en NVvPM vertegenwoordigden tijdens de conferentie over de kernwaarden op 21 januari de huisartsenzorgteams.

 

Lees meer