Aangepaste Regeling Diplomering Triagist - NVDA

Aangepaste Regeling Diplomering Triagist

De eisen en procedure voor diplomering en herregistratie van het diploma triage zijn veranderd. Onder andere zijn de instroomeisen voor het diploma triage verruimd en nieuw is de hardheidsclausule voor de aanvraag voor herregistratie.

De Deelledenvergadering Huisartsenposten van 30 oktober 2018 heeft onder meer de instroomeisen voor het diploma Triage verruimd. Alle professionals met een erkend zorgdiploma op MBO4-niveau kunnen nu starten met de opleiding tot triagist. Nieuw is ook de hardheidsclausule voor de aanvraag voor herregistratie met vooraf opgestelde bepalingen. Een commissie beoordeelt aan de hand daarvan of een aanvraag voor herregistratie alsnog in behandeling wordt genomen of wordt toegekend. Ook zijn er tekstuele aanpassingen gedaan om de teksten te verduidelijken.

Extra aandacht

Afgelopen jaren is meerdere keren naar voren gekomen dat aanvragen voor herregistratie van het diploma triage te laat of onvolledig zijn ingediend, met onwenselijke situaties voor de triagist en de werkgever tot gevolg. Om dit in 2019 te voorkomen zet InEen voor de inhoud en procedure van herregistratie de belangrijkste zaken op een rij:

  • Het aanvragen van herregistratie van het diploma triage is de verantwoordelijkheid van de betreffende triagist
  • De triagist dient zelf een registratie bij te houden van het aantal werkervaringsuren en scholing/ deskundigheidsbevordering of maakt daarover afspraken met de werkgever
  • De triagist is verantwoordelijk voor het aanleveren van een volledig portfolio
  • De HDS mag de aanvraag voor herregistratie collectief doen voor haar werknemers
  • De aanvraag voor herregistratie gebeurt met het formulier ‘Aanvraagformulier herregistratie diploma triagist | verklaring’ (zie bijlage 4 in de Regeling)
  • In bijlage 6 van de Regeling staat gedetailleerde informatie over de ‘Werkwijze herregistratie diploma triagist’

Nog vragen?

Ludeke van der Es, l.vanderes@ineen.nl