Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - NVDA

Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wijzigt per 1 januari 2019. Ook doktersassistenten zijn dan verplicht om te werken met de aangepaste Meldcode en om de kennis en het gebruik ervan te bevorderen.

De Augeo Foundation heeft informatiemateriaal beschikbaar over de gewijzigde meldcode.

Augeo Foundation

De Augeo Foundation wil dat ieder kind in Nederland veilig opgroeit. Hun doel is dat kinderen die geweld, verwaarlozing of misbruik meemaken, beter worden gezien, gehoord en gesteund.

De stichting gebruikt schenkingen uit familievermogen om actief mee te werken aan baanbrekende verbeteringen en om knelpunten aan te kaarten. Zij geeft workshops en traint professionals voor signalering van kindermishandeling en het werken met een meldcode. Daarnaast laat zij de stem van kinderen horen. En zij versterkt de veerkracht van kinderen die geweld meemaken.

 

Zie ook