Voortgang functieprofiel Praktijkmanager - NVDA

Voortgang functieprofiel Praktijkmanager

De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO), het Landelijk Netwerk Managers 1e Lijn (LNM1L) en de Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management (NVvPM) hebben stappen ondernomen om gezamenlijk een gedifferentieerd functie- en competentieprofiel van de Praktijkmanager vast te stellen en aan te bieden aan de cao-tafel Huisartsenzorg.

Er zijn nu twee functieprofielen opgesteld; een basis- en plusvariant. Op 6 november 2018 zetten de NVDA en de NVvPO ter voorbereiding tot besluitvorming beide functiebeschrijvingen Praktijkmanager op de agenda van het cao-overleg (Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen).

Hoe nu verder?

Naar verwachting nemen we het functieprofiel Praktijkmanager (basis en plus variant) met ingang van de nieuwe cao (1 maart 2019) op in het functiewaarderingshandboek FWHZ en verspreiden we het naar zorgverzekeraars en opleidingsinstituten. De NVDA, NVvPO, LNM1L en NVvPM houden gezamenlijk hun leden en andere stakeholders op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Zie ook