Verwachting: groot tekort aan doktersassistenten - NVDA

Verwachting: groot tekort aan doktersassistenten

Er gaat een (groot) tekort aan huisartsen en doktersassistenten ontstaan. Dit is één van de conclusies uit een onderzoek in verschillende arbeidsmarktregio’s door Nivel en Prismant.

Ook blijkt uit dit onderzoek dat de huidige ervaren werkdruk onder met name huisartsen en doktersassistenten hoog is en dat in de meeste regio’s het aantal beschikbare stageplaatsen groter is dan de vraag, terwijl het onderwijs een tekort ervaart.

NVDA-voorzitter Kees Gillis daarover: ‘Dit onderwerp bevestigt nogmaals dat er sprake is van een tekort op termijn en dat de werkdruk hoog is. De NVDA roept dit ook al een paar jaar. En ons gelijk wordt nog eens bewezen… Overigens denkt de NVDA dat er géén overschot aan stageplaatsen is. Werkdruk maar ook ruimte in de praktijk zijn redenen om die stageplaats niet in te vullen. Dit onderzoek toont aan dat we in gesprek moeten over het fenomeen stageplaatsen. De beleving is anders dan in het onderzoek.’

Factsheets

De arbeidsmarkt huisartsenzorg is regionaal, waardoor de onderlinge verschillen mogelijk groot zijn. Het SSFH (Sociaal fonds Huisartsenzorg) heeft daarom aanvullend aan het arbeidsmarktonderzoek Zorg en Welzijn factsheets opgesteld die de regionale situatie op de arbeidsmarkt inzichtelijk maken.

Deze factsheets geven onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de inzet van de verschillende professionals werkzaam in het huisartsenteam, het aantal mensen dat wordt opgeleid voor de huisartsenzorg én de knelpunten die zich (gaan) voordoen in vraag en aanbod van deze professionals.

Onderzoek

SSFH, Transvorm en Robuust gaven opdracht voor het onderzoek in acht arbeidsmarktregio’s: Zuidoost-Brabant, West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Rotterdam Rijnmond, Groot Amsterdam, Zaanstreek Waterland en Zeeland.

Nivel en Prismant voerden deze zomer een onderzoek uit onder huisartsenpraktijken, zorggroepen, huisartsenposten en het onderwijs. Zij vertaalden hun bevindingen naar factsheets per regio. De factsheets geven onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de ontwikkeling van vraag en aanbod van professionals werkzaam in het huisartsenteam, beschikbaarheid van en behoefte aan stageplaatsen én de knelpunten die zich (gaan) voordoen.

Meer informatie