Steun voor onze aanpak - NVDA

Steun voor onze aanpak

Dinsdag 4 december vond in Eindhoven een voorlichtingsavond plaats over de beëindiging per 1 maart 2019 van de cao gezondheidscentra. De NVDA organiseerde deze bijeenkomst in samenwerking met de NVvPO en Naomi Jongen van de NVDA regio Eindhoven om onze leden te informeren over onze aanpak en uiteraard over de gevolgen van deze beëindiging.

Na een korte toelichting op de avond van Kees Gillis was het woord aan Jane Kramer die namens de NVDA en ook NVvPO aan de cao tafel zit en voor ons rechtstreeks de onderhandelingen voert. Zij nam de aanwezigen mee in wat vooraf is gegaan aan de uiteindelijke beslissing van werkgevers om de cao Gezondheidscentra/AHG per 1 maart 2019 te beëindigen. Vervolgens vertelde zij dat voor zover mogelijk de onder de cao vallende werknemers in de gezondheidscentra, wat hun arbeidsvoorwaarden betreft, onder te brengen bij aangrenzende cao’s. Voor doktersassistenten, triagisten en praktijkondersteuners betekent dit dat zij overgaan naar de cao huisartsenzorg.

Werknemers mogen er niet op achteruit gaan!

Uiteraard waren er vele vragen over wat dit betekent voor de toekomstige arbeidsvoorwaarden. Jane Kramer kon de aanwezigen aangeven dat het er voor doktersassistenten en praktijkondersteuners qua uitloop in de salarisschaal gunstig uitziet. Zij gaan er op vooruit.

Qua secundaire arbeidsvoorwaarden wordt nu bekeken wat de overeenkomsten en verschillen zijn en hoe daar mee om te gaan. Dit moet uiteindelijk leiden tot een onderhandelingsakkoord tussen werkgevers en werknemers. Hierbij is het uitgangspunt dat werknemers er in arbeidsvoorwaarden niet op achteruit gaan.

NVDA-leden

De aanwezigen is er nogmaals op gewezen dat de NVDA het resultaat van dat overleg begin 2019 aan de leden voorlegt. De leden bepalen uiteindelijk of zij met het onderhandelingsakkoord kunnen instemmen.

De aanwezigen gaven aan dat zij de NVDA steunen in deze aanpak en dat de NVDA de ingezette lijn kan voortzetten.

 

Zie ook