Praktijkmanager aan de cao-tafel - NVDA

Praktijkmanager aan de cao-tafel

De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO), het Landelijk Netwerk Managers 1e Lijn (LNM1L) en de Nederlandse Vereniging voor Praktijk Management (NVvPM) hebben besloten om gezamenlijk het functie- en competentieprofiel van de Praktijkmanager vast te stellen en aan te bieden aan de cao-tafel Huisartsenzorg.

In maart 2019 loopt de huidige cao Huisartsenzorg af. Bovengenoemde partijen streven ernaar dat voor het afsluiten van de nieuwe cao een gewogen profiel voor de Praktijkmanager in de Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ) is opgenomen.

Waarom een functie- en competentieprofiel Praktijkmanager?

De visie van de vier partijen is dat er naast de functies Leidinggevende Triagist, Leidinggevende Doktersassistent en Praktijkondersteuner / Praktijkverpleegkundige met managementtaken, professionele ruimte moet komen binnen de cao voor de functie Praktijkmanager. Tevens delen alle partijen de mening dat er meerdere niveaus zijn binnen de huisartsenzorg op het gebied van leidinggeven en management. Die niveaus worden door het LNM1L en de NVvPM uitgewerkt, zodat deze gezamenlijk aangeboden kunnen worden aan de werkgevers van de cao-tafel (Landelijke Huisartsen Vereniging en InEen). Naast de uitwerking van de niveaus, worden tevens de doorgroeimogelijkheden beschreven voor de bestaande functies richting de rol van Praktijkmanager.

Hoe nu verder?

De NVDA, NVvPO, LNM1L en de NVvPM houden gezamenlijk hun leden en andere stakeholders op de hoogte van de ontwikkelingen. Op 12 september 2018 zitten alle partijen weer om de tafel en vertrouwen erop met elkaar stappen te zetten en te komen tot de juiste waarde en waardering van de functie Praktijkmanager in de Huisartsenzorg en een gezamenlijk functie- en competentieprofiel.