Persbericht: Doktersassistenten en triagisten ontbreken in huisartsenakkoord - NVDA

Persbericht: Doktersassistenten en triagisten ontbreken in huisartsenakkoord

De NVDA is onaangenaam verrast dat ruim 30.000 doktersassistenten en triagisten niet voorkomen in het onderhandelaarsakkoord van partijen in de huisartsenzorg. NVDA-voorzitter Kees Gillis: “Doktersassistenten en triagisten zijn meestal de toegangspoort tot het Nederlandse zorgsysteem. Zij zijn het eerste aanspreekpunt van de patiënt. Deze beroepen ‘vergeten’ in een huisartsenakkoord is ondenkbaar.”

Eind vorige week bereikte minister Bruins voor Medische Zorg en Sport een onderhandelaarsakkoord met partijen uit de huisartsenzorg. De komende jaren is € 471 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versterken van de huisartsenzorg: meer tijd met en voor de patiënt, de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren verbeteren en de zorg voor kwetsbare groepen verstevigen.

De NVDA, de beroepsvereniging van doktersassistenten en triagisten, is ervan overtuigd dat deze zorgprofessionals een belangrijke rol vervullen als het gaat om de kwaliteit van zorg en beheersing van kosten. Het is een teleurstelling en een onderschatting dat deze beroepsgroepen in het onderhandelaarsakkoord niet eens genoemd worden.

Betaalbaar en toegankelijk
De NVDA heeft vandaag een brief gestuurd aan de minister. De beroepsvereniging wil graag een visie op het concept akkoord geven. De NVDA vertegenwoordigt een achterban van ruim 30.000 doktersasistenten en triagisten. Zij willen graag een bijdrage leveren aan kwalitatief goede en verantwoorde zorg en deze tegelijkertijd betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen die zorg nodig heeft.

Gillis: “Wij zijn uiteraard verheugd over meer geld voor de huisartsenzorg. Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing, multi-morbiditeit en technologische ontwikkelingen rechtvaardigen dit. We hebben ook te maken met veranderende wensen die de samenleving stelt aan zorg en ondersteuning. Daar moeten we op inspelen. Op versterking van de eerstelijn. De patiënt heeft in het Nederlandse zorgsysteem bijna altijd eerst contact met de doktersassistent of een triagist. Door triage bepaalt deze zorgprofessional de ernst en de aard van de klacht(en).”

Dit persbericht is naar alle media in de zorg gegaan op  3 juli 2018

Bruins bereikt onderhandelaarsakkoord huisartsen 2019-2022 (nieuwsbericht Rijksoverheid)