NVDA pleit voor inzet meer ervaren triagisten op HAPs - NVDA

NVDA pleit voor inzet meer ervaren triagisten op HAPs

Het ambulancepersoneel voert actie vanwege de werkdruk. Kees Gillis, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten NVDA, pleit voor ervaren triagisten op de huisartsenposten om dit probleem te verlichten.

NVDA-voorzitter Kees Gillis pleit ervoor om het probleem op een andere manier te bekijken. Hij verwijst daarbij naar een recente enquête van de NVDA onder triagisten, de doktersassistenten op de huisartsenpost. Uit deze enquête blijkt dat de helft van de triagisten vindt dat er te snel wordt doorverwezen naar de ambulancezorg.

Gillis in een beleidsstuk hierover:

Op basis van geluiden uit het veld (triagisten op de posten) is onderzocht of zij herkennen dat er vaker wordt doorverwezen naar de ambulancezorg en wat daar de reden voor is. SP Kamerlid Kooijman heeft vragen gesteld aan minister Schippers over het tekort aan capaciteit bij de ambulance zorg. In de ogen van de NVDA is het ook belangrijk om te kijken naar de oorzaak van de toenemende capaciteitsvraag. Op basis van onze informatie: mede omdat er onnodige ritten worden gereden.

Actualiteit

De uitslag van de enquête (50 procent zegt dat de ambulance vaker uitrukt, 50 procent niet) is de belangrijkste redenen om toch vaker een beroep te doen op de ambulancezorg:

  • NTS laat te weinig ruimte en daardoor ontstaat er een hoge urgentie
  • Onervarenheid en/of op zeker gaan van Triagisten (slechte beoordeling als je afwijkt van wat het systeem aangeeft)
  • Geen dokter of auto voor een rit beschikbaar!
  • Ook doctoren gaan op safe

Oplossingen waar we aan kunnen denken:

  1. Tekort aan ervaren Triagisten. De posten kennen een tekort aan Triagisten. Zeker ervaren Triagisten. Die zijn beter in staat om in te schatten of er wel of niet een ambulancerit nodig is en zijn beter in staat om door te vragen. Het tekort moet dus aangepakt worden.
  2. Kijk naar het NTS systeem. Evalueer of NTS niet “te strak” staat afgesteld. Zo ja pas aan. Let op: deels komt dit probleem voort uit het feit dat men bang is voor claims = angstcultuur. Geef meer ruimte aan Triagisten om zelf een afweging te maken.
  3. Kijk naar het systeem op de posten. Ik lees in de enquête dat er regelmatig geen auto of dokter beschikbaar is. Dan maar een ambulance.

Bij de ambulancezorg is er een tekort aan personeel. Maandag voeren zij zelfs actie. 

Lees het hele artikel op zorgvisie

Het artikel maakt veel los. Zie de reacties op Facebook en sluit je aan bij onze online community