Aantal HIS leveranciers werkt aan oplossing overdracht dossiers - NVDA

Aantal HIS leveranciers werkt aan oplossing overdracht dossiers

De aandacht van de NVDA voor problemen met de overdracht van belangrijke medische informatie uit patiëntendossiers in verschillende Huisartsen Informatie Systemen (HIS) begint zijn vruchten af te werpen.

De NVDA heeft na aangeven van NVDA-lid Miranda Nagel hier meerdere malen aandacht voor gevraagd bij onder andere de LHV en HIS gebruikersverenigingen. Bijna driekwart van de 777 respondenten van een NVDA-ledenenquête geeft aan dat er bij de koppeling veel handmatige handelingen, extra controles en correcties nodig zijn.

Voorzitter Kees Gillis: ‘Vaak is het niet mogelijk om het ZIP-bestand koppelen en komt informatie zoals specialistenbrieven, labwaarden en medicatie niet onder de juiste episode in het HIS terecht. Samen met Nagel heeft de NVDA verzocht om aan een sluitende oplossing te werken. Als de voorgeschiedenis van de patiënt moeilijk vindbaar is, vergroot dat het risico op het maken van fouten!’

Er lijkt beweging in te zitten

Op de NedHIS demodag hebben Promedico-ASP en OmniHIS gezamenlijk een nieuwe vorm van dossieroverdracht gedemonstreerd. Zij gebruiken daarvoor het door hen ontwikkelde POC dossieroverdracht. Zij geven eerlijk aan dat het nog volop in ontwikkeling is, maar dat ze grote stappen hebben gezet. Tijdens de demo toonden ze eerst een leeg patiëntdossier in OmniHIS. Vervolgens vroegen zij door OmniHIS, via het LSP, het gevulde dossier van dezelfde patiënt in Promedico-ASP op. Binnen enkele minuten was het dossier naar OmniHIS geïmporteerd. En omgekeerd importeerden ze een dossier uit OmniHIS naar Promedico-ASP. Aanwezige huisartsen en assistenten toonden zich enthousiast.

De NVDA is verheugd dat de partijen werken aan een oplossing. De huidige manier van dossieroverdracht via MEDOVD kost huisartsenpraktijken nu onnodig veel tijd en levert de door ons geschetste problemen op. De overdracht gaat verlopen via het LSP en bouwstenen. In de ogen van deze leveranciers is dit een toekomstbestendige oplossing waarmee veel sneller werken mogelijk is.

Als het maar geen 2 jaar gaat duren, want dat is patiëntenzorg onwaardig

De oplossing gaat huisartsenpraktijken een hoop tijd besparen, doordat moeiteloos dossiers kunnen worden opgevraagd, overgedragen en geïmporteerd. In samenwerking met verschillende andere partijen werkt Promedico de komende tijd verder aan de ontwikkeling. Miranda Nagel: ‘Dat we met deze methode tijd besparen is mooi meegenomen. Het is zeker een stap in de goede richting, maar we zijn er pas als andere leveranciers ook tot coöperatie en aanpassing bereid zijn en we de dossiers in alle HISSEN foutloos kunnen importeren. Als het maar geen 2 jaar gaat duren, want dat is patiëntenzorg onwaardig’.

Meer informatie