Ziekenhuisfusies leiden volgens onderzoek niet tot betere zorg - NVDA

Ziekenhuisfusies leiden volgens onderzoek niet tot betere zorg

Nederlandse patiënten beoordelen de zorg van een ziekenhuis na een fusie met een lager rapportcijfer: een 7,8 in plaats van een 8,1. Maar wat zegt dit over de kwaliteit van de geleverde zorg?

Het lagere rapportcijfer blijkt uit een statistische analyse van meer dan 80.000 ziekenhuiswaarderingen op ZorgkaartNederland. De analyse werd uitgevoerd door de Patiëntenfederatie, in samenwerking met adviesbureau IG&H Consulting & Interim.

Het onderzoek maakt duidelijk dat patiënten kleine ziekenhuizen hoger waarderen dan grote ziekenhuizen. Dit leidt ertoe dat het rapportcijfer na een fusie van twee ziekenhuizen daalt. Van de in 2015 gefuseerde ziekenhuizen nam dit cijfer in de anderhalf jaar na de fusie af van 8,1 naar 7,8. De waardering van niet-gefuseerde ziekenhuizen over dezelfde periode bleef gelijk.

Kwaliteitsgegevens openbaar

‘Patiënten willen graag kleinschalige zorg dichtbij huis,’ is de conclusie van Patiëntenfederatie. ‘Maar daar willen we nadrukkelijk bij aantekenen dat dit in principe niets zegt over de kwaliteit van de geleverde zorg,’ aldus woordvoerder Thom Meens. ‘We roepen ziekenhuizen daarom op al hun kwaliteitsgegevens openbaar maken. Alleen op die manier kunnen patiënten echt zien hoe goed een ziekenhuis presteert, in plaats van af te moeten gaan op een meer subjectief oordeel.’

Zelfstandige behandelcentra

Uit het onderzoek blijkt dat er ook tussen andere categorieën instellingen aanzienlijke verschillen zijn. Zo waarderen patiënten zelfstandige behandelcentra (8,8) en categorale ziekenhuizen (8,5) beter dan algemene ziekenhuizen (8,2) en academische ziekenhuizen (7,7). Ook hier speelt de omvang een rol in de beoordeling van zaken als bejegening, informatievoorziening en het luisteren naar de patiënt.