SSFH-enquête resultaten: onbekendheid met fonds - NVDA

SSFH-enquête resultaten: onbekendheid met fonds

In augustus 2017 hield de NVDA onder haar leden een enquête over de bekendheid en werkzaamheden van Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH). Dit fonds is opgericht om arbeidsmarktvraagstukken in de huisartsenzorg adequaat en vroegtijdig aan te pakken. SSFH stimuleert het bieden van stageplaatsen, brengt vraag en aanbod bij elkaar voor ondersteunende beroepen in de huisartsenzorg en bevordert veilig en gezond werken in de huisartsenzorg.

Voorzitter Kees Gillis

Belangrijkste resultaten SSFH enquête:
Meer dan 800 leden vulden de enquête over de bekendheid met de taken van de SSFH in. Meer dan de helft kende het fonds niet. En weet dus niet dat een belangrijke taak van het fonds is om stagevergoedingen te regelen. Maar liefst 70 procent van de respondenten weet niet dat ze 0,1 procent van hun brutoloon maandelijks afdragen aan het fonds. Het fonds bestaat nu bijna vijf jaar. Werknemers dragen sinds 2016 financieel bij aan de SSFH.

Kees Gillis, voorzitter NVDA: “We hebben geregeld aandacht gegeven aan het fonds in het vakblad, onze nieuwsbrieven en op de site. Het fonds zelf heeft de grootste opdracht als het gaat om het onder de aandacht brengen van de werkzaamheden en nut van SSFH. We wilden onderzoeken wat onze leden wel en niet weten van het fonds, vandaar de enquête.”

Te zot voor woorden
”We horen steeds vaker dat er tekorten zijn. Dan is het te zot voor woorden dat opleidingen studenten moeten afwijzen vanwege het tekort aan stageplekken terwijl we nu en in de toekomst zitten te schreeuwen om doktersassistenten. Aan het fonds doen we vanuit de NVDA de oproep om meer gas te geven in de uitvoering. Een tandje erbij. Het fonds zelf en het bestaan van stagevergoedingen, moeten meer bekendheid krijgen. Evenals de noodzaak om meer stageplaatsen te creëren.”