Salarisschalen nieuwe Cao Ziekenhuizen 2017-2019 - NVDA

Salarisschalen nieuwe Cao Ziekenhuizen 2017-2019

Inmiddels hebben de leden van de alle cao-partijen ingestemd met het principeakkoord voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Daarmee is de Cao Ziekenhuizen 2017-2019 een feit. Het akkoord wordt nu uitgewerkt in de cao-tekst, maar de nieuwe salarisschalen zijn al wel beschikbaar.

In verband met de pensioenaftoppingsteruggave zijn de salarisbedragen vanaf ip-numer 89 met terugwerkende kracht aangepast vanaf 1 januari 2017:

(Bron: fbz.nl)

Afspraken in het principeakkoord: 

  • De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 april 2019.
  • De salarisschalen en salarissen worden per 1 juli 2017 verhoogd met 1,75% en per 1 juli 2018 nog eens met 2%.
  • Medewerkers krijgen tijdens de looptijd drie keer een eenmalige bruto uitkering op basis van een voltijd dienstverband
  • De vakantiebijslag wordt verhoogd van 8,0 naar 8,33%.
  • Medewerkers die in de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 op onregelmatige tijdstippen hebben gewerkt, krijgen een eenmalige uitkering ter compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren. Die uitkering bedraagt 8,3% van de daadwerkelijk verdiende onregelmatigheidstoeslag in de jaren 2012, 2013 en 2014.
  • Om te zorgen dat oudere werknemers op een gezonde manier de AOW-leeftijd kunnen bereiken en de jonge generatie tegelijkertijd kan in- en doorstromen, wordt in deze cao generatiebeleid geïntroduceerd.

Kijk voor alle afspraken