Pilot VGZ met concept Positieve Gezondheid. - NVDA

Pilot VGZ met concept Positieve Gezondheid.

Voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) Ella Kalsbeek heeft op haar verzoek een werkbezoek gebracht aan de huisartsenpraktijk in Afferden. Dit naar aanleiding van de nieuwe werkwijze in deze praktijk waardoor de huisartsen meer tijd hebben voor het goede gesprek met de patiënt. Bij deze nieuwe  werkwijze staat het concept Positieve Gezondheid centraal: gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Dit meldt Syntein. 

De huisartsen in Afferden krijgen sinds vorig jaar een vast bedrag van verzekeraar VGZ, in plaats van een vergoeding per consult. De resultaten? Meer tijd voor de patiënt en flink toegenomen werkplezier voor  de medewerkers in de praktijk zelf. En een afname van het aantal patiënten dat naar het ziekenhuis wordt verwezen en meer samenwerking met het sociale wijkteam.

Dit was reden voor de LHV om op de koffie te gaan bij Jung. Om te kijken of de werkwijze in Afferden past bij de verandering in de huisartsenzorg waarvoor zij pleiten voor meer tijd voor de patiënt, en of dit ook toepasbaar is op andere plaatsen in Nederland. En te bezien waar en hoe de LHV deze ontwikkelingen kan ondersteunen.

Kalsbeek sprak naast Hans Peter Jung met de gemeente Bergen en de dorpcoöperatie Afferden. Ook andere huisartsen uit de regio, zorggroep Syntein, Pantein, de provincie Limburg en Machteld Huber, oprichter van het concept Positieve Gezondheid,  namen deel aan het gesprek. Er werden ervaringen uitgewisseld, dilemma’s besproken over samenwerking en financiering en een blik op de toekomst geworpen. Al met al een zeer vruchtbaar en inspirerend bezoek waarmee opnieuw waardevolle verbindingen werden gelegd. Gericht op het verbeteren van zorg en gezondheid in de regio en daarbuiten.

Bron: Nationale Zorggids