Leden stemmen in met principeakkoord Cao Ziekenhuizen - NVDA

Leden stemmen in met principeakkoord Cao Ziekenhuizen

Onze leden werkzaam in ziekenhuizen hebben ingestemd met het principeakkoord zoals het hen door ons is voorgelegd. Medio mei bereikte de FBZ met andere werknemerspartijen een principeakkoord voor een nieuwe cao, met belangrijke afspraken over salarisontwikkeling, generatiebeleid en een nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag (ORT). Hierna startte de FBZ, waarbij de NVDA is aangesloten via de VVBZ, met de ledenraadpleging over het principeakkoord. Onze leden werkzaam in ziekenhuizen kregen via de mail of brief het principeakkoord voorgelegd.
 
Afspraken in het principeakkoord: 
  • De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 april 2019.
  • De salarisschalen en salarissen worden per 1 juli 2017 verhoogd met 1,75% en per 1 juli 2018 nog eens met 2%.
  • Medewerkers krijgen tijdens de looptijd drie keer een eenmalige bruto uitkering op basis van een voltijd dienstverband
  • De vakantiebijslag wordt verhoogd van 8,0 naar 8,33%.
  • Medewerkers die in de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2015 op onregelmatige tijdstippen hebben gewerkt, krijgen een eenmalige uitkering ter compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren. Die uitkering bedraagt 8,3% van de daadwerkelijk verdiende onregelmatigheidstoeslag in de jaren 2012, 2013 en 2014.
  • Om te zorgen dat oudere werknemers op een gezonde manier de AOW-leeftijd kunnen bereiken en de jonge generatie tegelijkertijd kan in- en doorstromen, wordt in deze cao generatiebeleid geïntroduceerd.

Kijk voor alle afspraken