NVDA overhandigt Standpunt Samen voor de Jeugd aan de VNG - NVDA

NVDA overhandigt Standpunt Samen voor de Jeugd aan de VNG

De NVDA, AJN Jeugdartsen Nederland en de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) vakgroep Jeugd overhandigden woensdag 2 november het Standpunt ‘Samen voor de Jeugd’, aan de commissie Jeugd van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De drie beroepsverenigingen maken zich sterk voor behoud van een kwalitatief goede basis van het jeugdbeleid. img_0223
Kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. De professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) beschrijven met het standpunt niet alleen waar de JGZ voor staat, maar uiten een aantal zorgpunten.

Lees ook de blog hierover van de NVDA, V&VN en AJN gezamenlijk

Preventie verankeren
Onder meer de aansluiting van het preventieve basispakket op de Jeugdwet kan en moet beter! De (inhoud van) contactmomenten in de JGZ met kinderen en gezinnen staat onder druk. En de aandacht voor preventie, waaronder leefstijl en gezond opgroeien, positieve gezondheid en meer, ziet de JGZ niet altijd terug bij nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor jeugd. Ook constateren de beroepsverenigingen een taakverschuiving tussen professionals in de JGZ, die niet op basis van beroepsinhoud is, maar soms puur een bezuiniging betreft.

Ferme boodschap
Het Standpunt onderstreept daarom ferm ‘het goud’ van de Nederlandse JGZ, uniek in de wereld. Zij heeft vrijwel alle jeugd van 0-18 jaar in beeld en bestaat al meer dan 100 jaar. Thema’s als hechting, positief opvoeden, weerbaarheid, gezond gewicht, kindermishandeling, pesten en schoolverzuim krijgen anno 2016 veel aandacht. Met het investeren in voorzorg en preventie is zwaardere zorg immers te voorkomen.

Veel expertise
JGZ-professionals hebben de expertise over het gezond opgroeiende kind binnen en buiten de context van het gezin. Zij richten zich op preventie, vroegsignalering en normaliseren waarbij zij de verbinding met zowel gezondheidszorg als met onderwijs en welzijn en ‘de buurt’ kunnen aangaan. Met als doel om ouders en jeugdigen te stimuleren de regie te blijven voeren over hun eigen leven.

Artikel in Medisch Contact online