Ledenraadpleging CAO Gezondheidscentra - NVDA

Ledenraadpleging CAO Gezondheidscentra

Lees de brief: ledenraadpleging voor akkoord

In de brief informeren wij je over de totstandkoming en de hoofdlijnen van het eindbod. Leden hebben het laatste woord. Daarom raadplegen we jou over het eindbod. Verzoek is uiterlijk op maandag 24 oktober a.s. via cao@nvda.nl te laten weten of je instemt met dit eindbod. Als je niet instemt, vernemen we graag de reden hiervan.

FBZ en FNV Zorg & Welzijn hebben, na intensief overleg, met werkgeversvereniging InEen een ‘blauwdruk’ ontwikkeld voor een nieuwe CAO Gezondheidscentra. Daarnaast is onderhandeld over de loonontwikkeling over de jaren 2015, 2016 en 2017. FBZ besprak de blauwdruk afgelopen zomer tijdens bijeenkomsten met leden van de bij FBZ aangesloten verenigingen. Er vindt nu een ledenraadpleging plaats. Alle leden werkzaam in een gezondheidscentrum krijgen een mail hierover.

De blauwdruk vormt de basis voor het uiteindelijk te sluiten akkoord. Daarnaast is onderhandeld over de loonontwikkeling over de jaren 2015, 2016 en 2017. De NVDA wil deze blauwdruk tijdens bijeenkomsten bespreken met de leden in de gezondheidscentra. Het bespreken van deze blauwdruk is voor de NVDA cruciaal om te vernemen hoe de leden hierover denken. Ook wil de NVDA graag vragen die bij leden leven beantwoorden. Naar verwachting kan in september, nadat werknemers van meerdere cao partijen zijn gesproken over de blauwdruk, een akkoord worden gesloten over de nieuwe cao, waarna de leden hierover worden geraadpleegd.