Interactieve workshop over het belang van goed declareren - NVDA

Interactieve workshop over het belang van goed declareren

Declareren is voor een doktersassistent soms lastig. Het behoort tot het takenpakket, maar de regels omtrent declareren zijn vrij ingewikkeld en niet altijd duidelijk. De spelregels zijn voor een deel vast gelegd in de regels en tariefbeschikkingen die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft opgesteld.

Om inzicht te geven in de spelregels die de NZa hanteert en het belang van juist declareren te onderstrepen organiseert de NVDA academie samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een interactieve workshop over het belang van juist declareren. De workshop wordt gegeven door Ad Vermaas, docent van de LHV. Tijdens de workshop komen de regels van de NZa aan bod, maar ook de controle door zorgverzekeraars. Tijdens deze interactieve workshop is er volop ruimte voor vragen en discussie.

De workshop is voor doktersassistenten, huisartsen en praktijkondersteuners. Om de onderdelen die aan bod komen ook gelijk in de praktijk toe te passen is het handig om samen met de huisarts of het hele team deel te nemen aan deze workshop.

Meer informatie over de onderdelen van de workshop, data, tijd en kosten vind je hier.