FBZ: leden ziekenhuizen en gezondheidscentra - NVDA

FBZ: leden ziekenhuizen en gezondheidscentra

De NVDA stelt gegevens uit de ledenadministratie ter verwerking ter beschikking aan de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) met het doel dat zij namens de NVDA ledenraadplegingen kunnen uitvoeren. De NVDA stelt deze gegevens ter verwerking ter beschikking aan derden, voor activiteiten die voor het realiseren van de doelstelling van de NVDA noodzakelijk zijn. Het gaat om naam, adres, woonplaats en e-mailadres alsmede de naam, adres en woonplaats van je werkgever.

Indien je niet instemt met het ter verwerking ter beschikking stellen van je gegevens aan derden, verzoeken wij je dat aan te geven bij de ledenadministratie van de NVDA.

In dat geval word je niet persoonlijk op de hoogte gebracht of geraadpleegd bij bijvoorbeeld het afsluiten van een sociaal plan bij een eventuele reorganisatie bij de werkgever.

De NVDA is aangesloten bij de VVBZ die is aangesloten bij de FBZ. De FBZ zit aan tafel bij de cao-onderhandelingen.