Enquête naar zwaarte functie en werkbeleving triagisten - NVDA

Enquête naar zwaarte functie en werkbeleving triagisten

Mede op initiatief van de NVDA vindt onderzoek plaats naar het werk van triagisten. Bijvoorbeeld naar de opleidingseisen, functiewaardering, hoe het beroep zich heeft geprofessionaliseerd, welke bezwaren er leven tegen het huidige NTS en de beleving op de werkvloer. De resultaten van dit onderzoek worden verwerkt in een landelijke enquête die triagisten binnenkort ontvangen. Wij roepen triagisten op om deze enquête in te vullen.

Voorgeschiedenis
Als een van de bestuurspartijen van de SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg), heeft de NVDA een tijd geleden als cao-partij gevraagd een onderzoek onder triagisten te doen naar functiewaardering en werkbeleving. Dit onderzoek is dus inmiddels via de SSFH gestart. De NVDA zit in de focusgroep die uitgebreid sprak met de onderzoekers. De NVDA drong in het fonds aan op dit onderzoek omdat de functie van triagist aan forse veranderingen onderhevig is. De NVDA Commissie Triagisten ontving hierover berichten uit het werkveld.

Als NVDA doen wij er alles aan om op basis van dit onderzoek maximaal resultaat te boeken voor de triagisten. Wij houden jullie op de hoogte van de resultaten en het vervolg.

Meer over Triage