Waag jij de overstap naar de huisartsenzorg? - NVDA

Waag jij de overstap naar de huisartsenzorg?

Een doktersassistent uit een ander werkveld kan een tegemoetkoming in de opleidingskosten aanvragen bij de SSFH als je tussen 1 oktober 2014 en 30 september 2016 start, of gestart bent, met een opleiding tot doktersassistent in de huisartsenzorg. Je moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

  • Je bent zij-instromer, dat wil zeggen je bent nu werkzaam in, of je bent afkomstig uit, een andere zorg- of welzijn branche en niet al werkzaam in de huisartsenzorg. Om in aanmerking te komen voor deze regeling mag je niet werkloos zijn, of voorafgaand zijn geweest.
  • Je gaat starten met een opleiding tot doktersassistent, praktijkondersteuner Somatiek of praktijkondersteuner GGZ.
  • De opleiding wordt gevolgd bij een erkende beroepsopleiding in Nederland die opleidt tot een erkend diploma (doktersassistent) of certificaat (praktijkondersteuner Somatiek/praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner ggz).
  • Je bent tussen 1 oktober 2014 en 30 september 2016 gestart, of je start met een opleiding doktersassistent, praktijkondersteuner somatiek of praktijkondersteuner ggz
  • Je hebt voorafgaand aan de start van de opleiding een stageplaats gevonden of je bent in dienst getreden bij de werkgever met als doel te gaan werken als doktersassistent of praktijkondersteuner en volgt daartoe een scholingstraject.

De Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg is in oktober 2015 een project gestart om zorgprofessionals uit de tweedelijnszorg  te stimuleren de overstap te maken naar een functie als doktersassistent, praktijkondersteuner somatiek of praktijkondersteuner ggz. Om deze overstap te stimuleren kan men een tegemoetkoming in de opleidingskosten ontvangen van € 800. Meer informatie over dit project en een aanvraagformulier van de tegemoetkoming is te vinden op www.zorgkansen.nl.

De NVDA is een van de deelnemende partijen aan de SSFH.