Oproep JGZ: commentaar drie richtlijnen - NVDA

Oproep JGZ: commentaar drie richtlijnen

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid nodigt je uit om op een aantal concepten van JGZ-richtlijnen te reageren.

Wil je meewerken aan de landelijke commentaarronde van de richtlijn gezonde slaap en slaapproblemen en de richtlijn depressie? Op beide JGZ-richtlijnen kan tot 1 februari 2016 commentaar worden gegeven. Klik op de links voor meer informatie

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid nodigt je ook uit om op het concept van de JGZ-richtlijn Hartafwijkingen te reageren. Dit kan tot 1 april 2016. Door hier aan mee te doen help je de richtlijn te ontwikkelen tot een goede toepasbare richtlijn voor de JGZ-praktijk.

Deze JGZ-richtlijn, een actualisatie van de huidige JGZ-richtlijn hartafwijkingen, beoogt een richtlijn te zijn voor het handelen in hun contacten met individuele jeugdigen van 0-18 jaar en/of hun ouders/verzorgers. De richtlijn ondersteunt JGZ-professionals bij voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing voor medische en psychosociale problemen bij hartafwijkingen. De onderwerpen die in deze richtlijn worden behandeld zijn: aangeboren en verworven hartafwijkingen, hartritmestoornissen en hart- en vaatziekten.

De richtlijn wordt ontwikkeld in opdracht en met financiering van ZonMw. De conceptversie voor de praktijktest en de landelijke commentaarronde is beoordeeld door de Richtlijnadviescommssie van het NCJ.

Momenteel wordt de nieuwe JGZ-richtlijn in de praktijk getest. Nu start ook een schriftelijke landelijke commentaarronde. De richtlijnontwikkelaar is vooral benieuwd naar:

  • Is de richtlijntekst voldoende concreet?
  • Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
  • Staan er onjuistheden in de tekst?