'Beleid ouderen langer thuis is mislukt' - NVDA

‘Beleid ouderen langer thuis is mislukt’

De overheid en zorgverzekeraars zorgen er zelf voor dat het beleid om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen mislukt. Dat stelt Verenso, vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, in een reactie op een bericht van de NOS dat er structureel meer ouderen terechtkomen op spoedeisende hulpafdelingen.

Volgens Verenso dreigen mobiele geriatrische teams, die onder meer bestaan uit specialisten ouderengeneeskunde en gespecialiseerde verpleegkundigen, te verdwijnen door bezuinigingen van zorgverzekeraars. Ook wordt het specialisten ouderengeneeskunde onmogelijk gemaakt om vanuit een mobiel geriatrisch team te opereren, omdat er voor hen geen plaats is in de Zorgverzekeringswet, stelt Verenso. Mobiele geriatrische teams zijn wat Verenso betreft onontbeerlijk om patiënten en huisartsen bij te staan. Als de teams verdwijnen is er voor de huisarts vaak geen andere keuze dan patiënten te laten opnemen in het ziekenhuis, terwijl Verenso stelt dat de werkwijze van de medisch specialist vaak niet is toegesneden op kwetsbare ouderen. Verenso vindt dat er meer vertrouwen moet komen in de besluitvorming door patiënt, huisarts en specialist ouderengeneeskunde.

Op basis van eigen onderzoek stelt de NOS dat twee derde van de SEH’s merkt dat er zich meer 75-plussers melden. Doordat ouderen langer thuis wonen, stijgt het risico op persoonlijke ongelukken. Die toename is omvangrijker dan op basis van de vergrijzing verwacht mag worden.

Bron: Medisch Contact

NOS: meer ouderen naar spoedpost