Instemming ANW-akkoord door leden - NVDA

Instemming ANW-akkoord door leden

Waar je op moet letten:
Zorg ervoor dat je tijdig het aanbod ontvangt van de werkgever voor de eenmalige uitkering. Dit dient immers op 15 maart 2014 geaccepteerd te zijn. Je hebt ook tijd nodig om hierover nog advies te vragen als je dat nodig hebt. Bel in dat geval de NVDA, 030 – 263 10 40 of mail naar  
secretariaat@nvda.nl onder vermelding van je lidmaatschapsnummer. Indien je andere vragen hebt over het akkoord kun je uiteraard ook bellen of mailen.

Toevoeging: Door vertraging in de praktische uitwerking van het ANW-akkoord is het niet alle werkgevers gelukt om het aanbod voor de eenmalige uitkering te doen voor 15 maart. Deze datum is nu gesteld op 15 april 2014, waarbij de verplichting wel blijft dat de werkgevers dan uiterlijk 30 april 2014 moeten betalen.

Het akkoord bestaat uit twee onderdelen en komt op het volgende neer:
1. Het doorbetalen van de ANW-toeslag over vakantieverlof en feestdagenverlof in ruil voor een aanpassing van de eindejaarsuitkering. Vanaf 2014 wordt de ontvangen ANW-toeslag daarin niet meer betrokken en vervalt de ANW toeslag over het volgen van scholing in de avonduren. Dit leidt tot een inkomensverbetering voor de werknemers van ongeveer 2 tot 2,6 % per jaar.

2. De werkgevers doen alle werknemers het aanbod de gemiste ANW-toeslag over de afgelopen 2,5 jaar ineens uitgekeerd te krijgen. Dit komt neer op een bedrag van ongeveer € 4.500,– bruto ofwel € 2.500,– netto bij een voltijd dienstverband. De werknemers kunnen individueel bepalen of ze het aanbod tegen ‘finale kwijting’ willen aanvaarden of zelf naar de rechter willen stappen. Het aanbod moet voor 15 maart 2014 door de werknemer worden geaccepteerd, waarna de werkgever de betaling zal doen in april 2014.

Toelichting: De werkgevers hebben aangegeven zich niet gehouden te zien tot enige vorm van nabetaling van ANW-toeslag in het verleden. Iedere werknemer kan – met behulp van de vakbond of een rechtsbijstandsverzekering of een advocaat – de eigen huisartsenpost voor de rechter dagen om de nabetaling over maximaal 5 jaar te eisen. De werkgevers zullen zich hiertegen verweren en het is dan aan de rechter om hierover een oordeel uit te spreken. De rechtzaak kan – zeker als een van de partijen ook nog in hoger beroep gaat – een aantal jaren duren. En de uitkomst daarvan is niet voorspelbaar.

De NVDA, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en NVvPO en de werkgeversorganisaties LHV en Ineen(voorheen VHN) hebben in januari 2014 afgesproken het bereikte ANW akkoord aan hun leden voor te leggen. De leden en de Ledenraad van de NVDA hebben in overgrote meerderheid met het gesloten akkoord ingestemd. Dat geldt ook voor de andere vijf organisaties, waardoor het akkoord nu definitief is en zal worden uitgevoerd en in de cao opgenomen.