Wet voor zzp’ers - NVDA

Wet voor zzp’ers

Begin oktober heeft het demissionaire kabinet de wet ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ gepubliceerd en ter consultatie voorgelegd.

Deze wet schrijft voor dat professionals die ‘werkinhoudelijk’ worden aangestuurd door een leidinggevende of werk doen dat is ‘ingebed’ in een organisatie, geen zzp’er kunnen zijn. De wet moet 1 januari 2025 ingaan. Of de wet er ook daadwerkelijk komt is nog niet zeker. Vanuit verschillende zzp’er-organisaties is er kritisch op gereageerd.

Gevolgen voor doktersassistenten

Ook is nu nog onduidelijk wat de gevolgen precies zijn voor de doktersassistenten, die als zzp’er aan het werk zijn. Zeker is wel dat de overheid de teugels voor de zzp’ers strak aantrekt en dat de overheid en werkgevers het aantal zzp’ers in de zorg flink willen terugdringen.

De NVDA volgt de ontwikkelingen op het zzp’er dossier en overlegt zo nodig met zzp belangenorganisaties.

Zie ook