Looneis van 8% voor UMC-personeel - NVDA

Looneis van 8% voor UMC-personeel

De inzet van de onderhandeling voor de cao-UMC is onder meer een loonsverhoging van 8% voor één jaar en verlaging van de werkdruk. Vakbond FNV Zorg & Welzijn heeft dit toegelicht bij werkgeversorganisatie NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra).

De looneis van 8% is om zowel de inflatieachterstand als het verschil in beloning met de overheid te compenseren. Daarnaast wil de vakbond een bodem van € 150 om ook koopkracht voor de werknemers in de lagere loonschalen te realiseren.

Om toekomstig koopkrachtbehoud te garanderen is de insteek een afspraak over automatische prijscompensatie (APC), zodat de salarissen automatisch meestijgen met de stijging van de kosten voor levensonderhoud. De gemaakte loonafspraken moeten ook gaan gelden voor leerlingen en onderzoekers in opleiding. De volgende onderhandelingsronde is gepland op 19 oktober.

Zie ook