Blijf van zorgverleners af! - NVDA

Blijf van zorgverleners af!

Blijf van zorgverleners af!

Vandaag is voorzitter Paulus Lips van Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg, waar de NVDA ook deel van uitmaakt, geïnterviewd op NPO radio 1 over het neersteken van een huisarts in Loosdrecht. De kern van zijn boodschap is: blijf van zorgverleners af.

Gelukkig is de dader snel opgepakt, maar namens SSFH heeft Paulus Lips zijn verontwaardiging en afschuw uitgesproken over het feit dat een huisarts tijdens zijn werk zwaar gewond is geraakt.

De helft van alle huisartsenpraktijken heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met geweld. Dan gaat het om schelden, intimidatie en fysiek geweld. Dat is onbestaanbaar. Zorgverleners proberen mensen te helpen en dan ga je geen geweld gebruiken

Paulus Lips heeft nadrukkelijk aandacht besteed aan de impact die geweld het heeft op het hele team en vergat daarbij doktersassistenten zeker niet. Zij hebben vaak als eerste contact met de patiënt aan de balie.

Op de vraag wat er aan geweld gedaan kan worden, gaf hij een voorbeeld uit zijn eigen praktijk. Huisartsen gaan bij agressie direct naar de balie om de doktersassistent bij te staan en samen de situatie te de-escaleren. Want samen sta je sterk. Hij verwees ook naar de scholing “veilig werken in de huisartsenzorg” van SSFH, waar met bedreigende situaties worden geoefend. Een scholing die ook de NVDA aanbiedt.

Geweld in de zorg is niet toelaatbaar en kan er toe leiden dat een huisarts of een doktersassistent er zelfs mee stopt. Geweld mogen we nooit accepteren, laat staan dat we het gewoon gaan vinden. We herhalen het nog maar een keer: blijf van zorgverleners af!

Meer informatie over veilig werken via SSFH: klik hier