Bevolkingsonderzoeken naar kanker gefaseerd van start - NVDA

Bevolkingsonderzoeken naar kanker gefaseerd van start

De drie bevolkingsonderzoeken naar kanker gaan gefaseerd weer starten. Door de uitbraak van het corona virus zijn de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker tijdelijk stil komen te liggen. Dit was zodat alle capaciteit in de zorg vooral voor corona patiënten beschikbaar zou zijn. Bij de ziekenhuizen komt er langzaam weer ruimte beschikbaar voor deelnemers die via het bevolkingsonderzoek worden doorverwezen. Het aantal uitnodigingen zal bij de herstart minder zijn dan normaal het geval. Dit is omdat er steeds gekeken wordt naar de actuele capaciteit in de zorg. Bij de herstart komen als eerste de patiënten in aanmerking die vanaf 16 maart niet meer konden deelnemen. Uiteraard zal het aantal uitnodigingen in de loop van de tijd weer toenemen. De bevolkingsonderzoeken en de aansluitende zorg kunnen veilig en met goede kwaliteit worden georganiseerd.

Op de site van het RIVM vind je meer informatie over de bevolkingsonderzoeken. Klik hier voor de meest gestelde vragen rondom de herstart van de bevolkingsonderzoeken.