Aanpassing doelgroep pneumokokkenvaccinatie najaar 2020 - NVDA

Aanpassing doelgroep pneumokokkenvaccinatie najaar 2020

In de nieuwsbrief van maart hebben wij jullie geïnformeerd over de start van het pneumokokkenvaccinatieprogramma dit najaar. Hierin staat ook informatie over de te vaccineren doelgroep. Aanvankelijk was het de bedoeling om mensen te vaccineren die dit jaar 60, 65, 70, of 75 jaar zijn/worden. Vanwege de huidige Covid-19 pandemie heeft de Gezondheidsraad op verzoek van het Ministerie van VWS gekeken of her-prioritering van de doelgroep voor een pneumokokkenvaccinatie noodzakelijk is.
Op 20 april heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht, namelijk om volwassenen van 73-79 jaar voorrang te geven bij de pneumokokkenvaccinatie in het najaar van 2020. Dit advies wordt door het Ministerie van VWS overgenomen (klik hier voor het volledige advies). Medio mei 2020 verwachten wij meer informatie te kunnen geven over de verdere uitwerking van dit besluit. Hou daarom onze website, www.nvda.nl, in de gaten en onze overige social media kanalen.