Per 1 juli 2024: Gezocht, enthousiaste doktersassistente voor HAP de Meidoorn, 3-3,5 dagen per week (24-28 uur) - NVDA