• Home
  • Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering

Babs Smith

Patiënten/cliënten overtuigen of dwingen werkt niet. Het wekt vaak weerstand op. Mensen willen zelf bepalen wat nodig is. Hoe laat je iemand de juiste gezondheidsafwegingen maken?

In plaats van aan te dringen kun je beter vertrouwen creëren en innerlijke motivatie aanspreken. De NVDA biedt in samenwerking met trainer Babs Smith een intensieve scholing aan, waarin je een ander begeleidt tot het zetten van de juiste stappen.

Leerdoelen

  • Aannemen van een positieve grondhouding waarin de patiënt/cliënt centraal staat
  • Motiveren van de cliënt/patiënt tot het nemen van de juiste beslissingen en het zetten van de juiste stappen om de gezondheid te verbeteren
  • Creëren van een vertrouwelijke, positieve sfeer

Inhoud

Mensen hebben vaak een ambivalente houding ten aanzien van bijvoorbeeld leefstijlveranderingen. Als je hen begeleidt in het onderzoeken van hun ambivalente houding, kom je verder. Gesprekken op basis van motivatie zijn positiever. De kans op blijvende gedragsverandering is groter.

Deze cursus bestaat uit 2 dagen.

 Beschikbare scholingsdata 2020 :Motiverende gespreksvoering


Er zijn nog geen toekomstige scholingsdata bekend

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg