• Home
  • Dringende oproep aan LHV en InEen

Dringende oproep aan LHV en InEen

De NVDA heeft het initiatief genomen om samen met NVvPO, LV POH-GGZ, V&VN pvkpoh een dringende oproep te doen aan LHV en Ineen om hun leden op te roepen zich als goed en verantwoord werkgever op te stellen en ervoor te zorgen dat, gegeven de risico’s op Covid-19, iedere werkende op iedere werkplek, altijd en overal zelf het FFP2-mondmasker kan pakken als men dat wil gebruiken.

Eenzelfde oproep is naar het ministerie gestuurd. De samenwerkende beroepsverenigingen hebben daarnaast de LHV en Ineen nogmaals vragen gesteld over de veiligheid en het vaccineren van het huisartsenteam.

Dagelijks ontvangen de NVDA en de beroepsverenigingen bezorgde mails en telefonische oproepen van hun leden. Er heerst nog veel onduidelijkheid.

Veiligheid en FFP2 maskers

Als beroepsverenigingen vinden wij dat LHV en Ineen moeten zorgen voor een veilig werkklimaat. Dat is een kwestie van goed en verantwoord werkgeverschap.

De FFP2-mondmaskers moeten in onze ogen altijd beschikbaar zijn als de zorgprofessional (!) daar om vraagt. Sterker nog, als werkgever dien je ervoor te zorgen dat de werknemer, ook op basis van de Arbowet, veilig kan werken.

Als beroepsverenigingen krijgen wij soms het gevoel dat werkgevers niet voldoende voor het ondersteunende team opkomen. Wij willen niet dat medewerkers in discussie moeten met haar/zijn eigen werkgever om goed beschermd te mogen werken.

Zwalkend beleid ministerie

Minister Van Ark heeft onder andere in een Kamerbrief ermee ingestemd dat de FFP2-mondmaskers voor alle zorgprofessionals beschikbaar moeten zijn. Minister De Jonge heeft in een Kamerdebat hetzelfde gemeld. Maar vorige week vertelde minister Van Ark in een overleg dat zij werkgevers echter niet gaat verplichten om de FFP2-mondmaskers altijd en overal aan te bieden aan hun personeel. Onbegrijpelijk! Een geval van zwalkend beleid.

Als beroepsverenigingen hebben wij ons verenigd om de minister en in ieder geval de werkgevers alsnog op andere gedachten te brengen. Door gezamenlijk die oproep te doen verwachten wij meer te bereiken.

Vaccineren medewerkers

Deze week is er begonnen met het gefaseerd vaccineren van de medewerkers in de huisartsenpraktijk. De communicatie hierover vanuit het ministerie, de LHV en het vaccinatieschema roept alleen maar vragen op. In het vaccinatieschema wordt gesproken over het vaccineren van huisartsen en hun medewerkers in het eerste en begin tweede kwartaal van dit jaar. In de laatste brief van de minister aan de Tweede Kamer en de site van de LHV wordt gesproken over ‘Wie vaccineert, wordt eerst zelf gevaccineerd’. Vallen de niet-vaccinerende medewerkers dan automatisch onder ‘alle overige zorgmedewerkers’ in datzelfde vaccinatieschema? Dan kan het wel tot in het derde (!) kwartaal duren. Voor de beroepsverenigingen is dit niet acceptabel. Voor LHV en Ineen wel?

En hoe zit het met het vaccineren van het ondersteunend personeel van 65 jaar of ouder? Krijgen zij een ander vaccin, nu de Gezondheidsraad adviseert tot 65 jaar het AstraZeneca-vaccin te gebruiken?

Wij hebben de werkgevers en het ministerie gevraagd hierin zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. Het ondersteunend personeel is cruciaal om de eerstelijnszorg in stand houden en ze verlenen ook Covid19-spoedzorg.

Zie ook

 

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg