• Home
  • Nieuws tags: ssfh

Nieuws

Rapport werkbeleving onder triagisten

Triagisten ervaren steeds vaker een negatieve beïnvloeding van de werkbeleving door de complexere zorgvraag, meer veeleisende patiënten in een 24/7-economie en de tekorten op de arbeidsmarkt.

De vertrouwenspersoon in de huisartsenzorg

Hoe ga je als medewerker met agressie-incidenten, ongewenst gedrag of problemen in de samenwerking of conflicten, of misschien met (vermoedens van) integriteitskwesties? Hiervoor is er een vertrouwenspersoon.

Stagetekort in de regio aanpakken met subsidie

Het tekort aan stageplaatsen in de huisartsenzorg is in de ene regio nóg groter dan in de andere regio. Daarom verleent SSFH ook dit jaar weer subsidie aan innovatieve projecten in de regio die bijdragen aan meer stageplaatsen.

Balans tussen werk en privé

Neem een kijkje in de praktijk bij Elsbeth Calf (praktijkondersteuner) en laat je inspireren op welke manieren je invulling kunt geven aan duurzame inzetbaarheid.

Webinar Digivaardig in de Zorg

Hoe maak je de huisartsenzorg digivaardig? SSFH organiseert een webinar op dinsdag 1 maart van 16.00 – 17.00 uur voor iedereen die als doel heeft om zorgprofessionals in de huisartsenzorg digitaal vaardiger te maken.

Speerpunten voor de arbeidsmarkt

SSFH heeft speerpunten geformuleerd om de vastgelopen arbeidsmarkt in de huisartsenzorg aan te pakken. Om dit te bereiken zijn er de speerpunten stages, duurzame inzetbaarheid, (anders) opleiden en digitaliseren.

De vertrouwenspersoon

Als je op je werk geconfronteerd wordt met agressie-incidenten, ongewenst gedrag en problemen in de samenwerking of conflicten kun je als doktersassistent gebruik maken van een vertrouwenspersoon. Dit kan zonder je werkgever in te lichten.

Zorgwekkend: uw zorg is onze zorg

Stop agressie tegen zorgmedewerkers! De Nederlandse Vereniging voor Praktijkmanagement (NVvPM) heeft campagnemateriaal om patiënten bewust te maken dat afreageren op zorgpersoneel niet de bedoeling is.

Behoeftepeiling Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) Huisartsenzorg

Een Persoonlijk Levensfase Budget geeft medewerkers binnen de huisartsenzorg de mogelijkheid verlofuren voor onbeperkte tijd te sparen. Ieder jaar krijgen medewerkers de keuze om verlof uren toe te voegen aan een Persoonlijk Levensfase Budget. Er bestaan ook mogelijkheden om extra gewerkte uren toe te voegen aan een Persoonlijk Levensfase Budget of deze bij te kopen. De gespaarde uren in het Persoonlijk Levensfase Budget kunnen medewerkers inzetten op momenten dat daar behoefte aan is.

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg