• Home
  • Nieuws tags: roken

Nieuws

Congres (Niet) Roken en de zorg

Donderdag 30 november 2023 vindt het congres ‘(Niet) Roken en de zorg’ plaats, in Amersfoort, 09.30 – 17.00 uur. Het thema is: Een cultuuromslag naar rookvrij.

Zorgstandaard Tabaksverslaving 2022

De Zorgstandaard Tabaksverslaving van 2019 is herzien en uitgebreid naar versie 2022. De NVDA heeft deze zorgstandaard geautoriseerd. Hierin is de doktersassistent opgenomen als een van de zorgprofessionals.

Komt een roker bij de dokter(sassistent)

Stoppen-met-rokencoach, doktersassistent en trainer Linda de Boer heeft meegewerkt aan een artikel over stoppen met roken bij het Zorgpad Stoppen met Roken van het Trimbosinstituut.

Toetsingskader Persoonsgerichte leefstijlbegeleiding in de zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst of de zorg veilig, goed en persoonsgericht is. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor verschillende onderdelen van de gezondheidszorg. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij behorende toetsingscriteria.

Stoppen met roken bespreekbaar maken

Steeds meer doktersassistenten willen meer weten en leren over stoppen met roken, om patiënten te bewegen naar een rookvrij leven. En om mensen met een kinderwens of al zwanger zijn, naar een #rookvrijestart te helpen.

Blended care en stoppen met roken

Blended care is een combinatie van gedragsmatige ondersteuning en een e-health interventie: persoonlijke hulp met slimme apps zoals een stoppen-met-roken-app.

Rookvrije zorgomgeving

In het Nationaal Preventieakkoord is vastgelegd dat in 2030 de gehele zorg rookvrij is. Dit o.a. in aansluiting op de maatschappelijke beweging de Rookvrije Generatie.

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00
secretariaat@nvda.nl

#doktersassistent

Neem contact met ons op

Privacyverklaring NVDA

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg