Meerjarenbeleidsplan MJB 2020-2024 - NVDA

Meerjarenbeleidsplan MJB 2020-2024

Het bestuur en de ledenraad hebben het nieuwe meerjarenbeleidsplan voor 2020-2024 vastgesteld. Dit beleidsplan geeft de komende jaren richting aan het beleid van de NVDA.

Het beleidsplan beschrijft hoe de NVDA samen met haar stakeholders en de (landelijke en lokale) samenwerkingspartners wil bijdragen aan het versterken van de positie van doktersassistenten.

Alleen voor leden (inloggen)

[besloten]

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg en bij doktersassistenten maken dat de NVDA ten minste eens in de vier jaar een nieuw Meerjarenbeleidsplan opstelt.

Vanuit haar missie en visie heeft de NVDA strategische thema’s opgesteld die de komende jaren centraal staan.

Hoe kan de NVDA het beste haar doelen bereiken? Door in te zetten op:

  • nóg betere belangenbehartiging die nóg meer impact heeft
  • het bevorderen van kwaliteit (van de doktersassistent, maar ook van de NVDA zelf)
  • samenwerking met relevante andere partijen

Lees meer

[/besloten]