Coronavirus - NVDA

Coronavirus

Doktersassistenten kunnen te maken krijgen met patiënten die vragen hebben over het coronavirus. De NVDA volgt de lijn van het NHG: dossier coronavirus (NHG)

Ook kun je de patiënten verwijzen naar het NHG.

“Telefonische triage

De huisarts vraagt patiënten met koorts én luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) of zij:

  • in de afgelopen 14 dagen in risicogebied* zijn geweest en zo ja, in welke plaats(en)
  • direct contact hebben gehad met patiënten met het coronavirus en zo ja, waar en wanneer dit heeft plaatsgevonden.

Patiënten die koorts en luchtwegklachten hebben en recent in één van de risicogebieden* zijn geweest òf een risicocontact hebben gehad, mogen NIET naar de praktijk komen.
*Voor de risicogebieden zie de ‘casusdefinitie verdacht geval’ op de website van het NHG.”

(Bron: Dossier coronavirus NHG)

 

Kaart verspreiding coronavirus (Johns Hopkins University)

 

Meer informatie