Wet BIG

De kwaliteit van de zorg wordt bewaakt door:

  • algemene regels over de kwaliteit van alle zorgverleners
  • bepaalde risicovolle handelingen apart te regelen, de zogenaamde voorbehouden handelingen
  • titelbescherming, beroepsregistratie en tuchtrecht te regelen voor een aantal beroepen met meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Beschermen

De Wet BIG vervult een belangrijke rol in het bevorderen en bewaken van de beroepsuitoefening en het beschermen van patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. De beroepen die geregeld zijn in artikel 3 van de wet BIG, dit zijn onder andere de artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten, kennen een verplichte registratie met periodieke herregistratie, een wettelijk tuchtrecht en hebben een beschermde beroepstitel. De beroepen die zijn geregeld in artikel 34 van de wet BIG kennen geen verplichte registratie en kennen geen wettelijk geregeld tuchtrecht. Zij hebben een opleidingstitel, ofwel titelbescherming.

De NVDA pleit voor het regelen van het beroep doktersassistent op grond van artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Opname in artikel 34 leidt tot bescherming van de titel van doktersassistent. Die mag dan alleen worden gevoerd door degenen die een opleiding tot doktersassistent hebben gevolgd. Het regelen van het beroep is nodig, omdat doktersassistenten met steeds minder mensen steeds meer en complexer werk moeten doen.

 

Zie ook 

 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op