• Home
  • Veilig en Gezond

Veilig en Gezond

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers. Iedere werkgever is verplicht een arbobeleid te voeren, waarin voldaan wordt aan voorschriften vastgesteld door de overheid. Deze voorschriften zijn opgenomen in de arbowet en het arbobesluit.

Arbocatalogus
De manier waarop een werkgever dit doet, bepaalt hij/zij zelf. Hierbij volgt de werkgever de Arbocatalogus waarin de afspraken staan op branche- of sectorniveau. Een dergelijke catalogus is goedgekeurd door de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en geldt als toetsingsmiddel bij inspecties op de werkplek.

Doktersassistenten hebben met verschillende arbocatalogi te maken: 
 huisartsen
 huisartsenposten
 ziekenhuizen
 verpleeg- en verzorgingshuizen
 thuiszorg
 jeugdgezondheidszorg

Een aantal van deze catalogi kwam tot stand in samenwerking met de NVDA. 

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op