• Home
  • Triage opleidingen

Triage opleidingen

Een doktersassistent kan zich specialiseren tot triagist.

De triagist fungeert als poortwachter voor de spoedeisende hulp op een huisartsenpost en beoordeelt de aard en urgentieniveau van de klachten. Vervolgens indiceert de triagist een vervolgtraject (consult, zelfzorgadvies, bezoek huisarts).

Triagist word je:

  • na het volgen van een gecertificeerde opleiding
  • of via een verkorte route, namelijk als een toetsingscommissie op voordracht van de werkgever het diploma toekent. De werkgever moet in dit geval geaccrediteerd zijn. Dit houdt in dat de werkgever kan aantonen de organisatie van de opleiding tot en toetsing van triagisten op peil houdt.

Een triagist staat ingeschreven in het register van triagisten van Calibris Contract.

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op