• Home
  • Thuis de griepprik geven

Thuis de griepprik geven

Mag een praktijkassistente of – ondersteuner wel of niet bij patiënten thuis de griepprik geven?

Het antwoord: ‘Ja, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.’ Die voorwaarden hebben te maken met de Wet BIG.

Zoals elke injectie is ook de influenzavaccinatie een ‘voorbehouden handeling’ in de zin van de Wet BIG. De arts mag opdracht geven aan een praktijkmedewerker tot het uitvoeren van een injectie (ook de influenzavaccinatie) onder de volgende voorwaarden:

  1. De medewerker aan wie de opdracht wordt gegeven, is bekwaam deze uit te voeren. ‘Bekwaamheid’ houdt in dat de assistente of praktijkondersteuner de handeling naar behoren uit kan voeren, dat ze goed geïnstrueerd is, kennis van de context heeft en mogelijke complicaties kan herkennen.
  2. De opdrachtgever is zeker van deze bekwaamheid (in officiële taal: ‘de opdrachtgever heeft zich van deze bekwaamheid vergewist’).
  3. De opdrachtgever (huisarts) heeft toezicht en mogelijkheid van tussenkomst ‘voldoende verzekerd’.

Preventie Maatwerk, als gezamenlijk project opgezet door Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) geeft enkele tips om aan deze laatste voorwaarde (voldoende verzekering van toezicht en tussenkomst) te voldoen:

  1. Van tevoren moet zijn besproken wat de beste werkwijze is in het geval van complicaties.
  2. Bij voorkeur moet dit schriftelijk worden vastgelegd.
  3. Er moeten afspraken zijn gemaakt over de (telefonische) bereikbaarheid van de huisarts en wanneer direct een alarmnummer moet worden gebeld.

Contact

NVDA
Othellodreef 91- 95
3561 GT Utrecht
Routebeschrijving

tel. 030 - 2631040
Neem contact met ons op