• Home
  • Spreekuurondersteuner Huisartsenzorg (SOH)

Spreekuurondersteuner Huisartsenzorg (SOH)

Deze scholing is bedoeld voor doktersassistenten in de huisartsenzorg, praktijkondersteuners en triagisten. Om deze scholing te kunnen volgen is praktijkervaring belangrijk.

Deze scholing bestaat uit 4 dagdelen waarin 7 modules aan de orde komen. Daarin leert je wat de beste aanpak is van vaak voorkomende kleine kwalen in de huisartsenpraktijk. Daarna volgt een examenbijeenkomst.

Van de deelnemer wordt een thuisstudie verwacht van 30 – 60 uur met behulp van een digitale leeromgeving. In het programma zit ook een stageperiode van 6 – 9 maanden in de eigen praktijk of huisartsenpost. Hierin staat het zelfstandig uitvoeren van medische handelingen centraal. Halverwege de stageperiode is er een bijeenkomst van 3 uur waarin alle theorie nog een keer aan de orde komt.

Leerdoelen

  • Competentieprofiel Spreekuurondersteuner
  • Urgentiecriteria ABCDE
  • SOEP-registratie
  • Overleg met de huisarts
  • Communicatie met de patiënt
  • Zelfstandig kunnen afhandelen van klein letsel en veelvoorkomende klachten

 Beschikbare scholingsdata:Spreekuurondersteuner Huisartsenzorg (SOH)


Er zijn nog geen toekomstige scholingsdata bekend

Contact

Kantoor NVDSNVDA
Amalialaan 41 C
3743 KE Baarn

(085) 482 44 00

Neem contact met ons op

Privacy

Samenwerkingspartners

Bevolkingsonderzoeken en screeningenStichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg